Obchodné podmienky


Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na stránke www.zelenapani.sk, ktorého tvorcom je Beáta Antalová, Lúčanská 185/73, 01311 Lietavská Lúčka a DIČ: 1022561529 (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.zelenapani.sk (ďalej len "systém"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1.Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
2.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
4.Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
5.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.
6.Vyplnením objednávkového formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).
7.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Predaj tovaru do zahraničia

Našli ste výrobok, ktorý by ste si chceli kúpiť, ale momentálne sa nachádzate alebo žijete v zahraničí?
Vynasnažím sa vyhovieť želaniam všetkých zákazníkov bez ohľadu na miesto dodania tovaru. V prípade, že je to mimo územia SR, riešim platobné a dodacie podmienky individuálne v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.

Možnosti platby

•Prevodným príkazom na účet vo Fio banke

•Platba na dobierku po dohode

Doprava a dodacie podmienky v prípade predaja tovaru do zahraničia.

Dôležitou informáciou pre zahraničných zákazníkov je cena za dopravu. Táto suma je určovaná individuálne v závislosti od celkovej ceny objednávky, veľkosti, objemu a miesta dodania tovaru. Túto informáciu vám, samozrejme, viem poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou.
V prípade, že tieto dodacie podmienky akceptujete, nebráni nám už nič k úspešnej realizácii obchodu. Tovar do zahraničia zasielam prostredníctvom Slovenskej pošty, Zásielkovňou na výdajné miesto, alebo priamo na adresu a prostredníctvom Českej pošty.
Pri doručení do ČR platíte cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné

1.Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote 3 dní upovedomí.
2.Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.
3.Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty a Zásielkovne na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.
4.Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
5.Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, a je potrebný určitý čas na jeho výrobu, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom.
6.V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Možno tak urobiť najlepšie súčasne s odoslaním objednávky e-mailom. Tovar odošleme obchodným balíkom zásielkovou službou Slovenská pošta - Expres kurier s doručením do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň od odoslania).
7.Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je nutné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavím a zákazníka informujem o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytku, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník hradí poštovné za obidve zásielky.
8.Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený poštou. Tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg Vám bude dodaný spôsobom, ktorý bude odsúhlasený osobitne.
9.Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.

Podmienky a možnosť platby za tovar (poštovné)

1. Doručená faktúra slúži ako dodací list.
2. Na ceny určené v internetovom obchode nie je aplikovaná DPH (predávajúci nie je platcom DPH), všetky ceny sú zobrazované vrátane DPH.
3. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
4. Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:
Cena poštovného podľa sadzobníka Slovenskej pošty plati pri doručovaní na územi Slovenskej republiky.
Zásielkovňou: na výdajné miesto prípadne priamo na adresu podľa oficiálneho cenníka kuriérskej spoločnosti.
Osobný odber je povolený.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Poplatok za bankový prevod (úhrada pred doručením tovaru) 0,- €
Dobierka príplatok podľa oficiálnych stánok prepravných spoločností Slovenská pošta a Zásielkovňa.
Poplatok za hotovostný vklad na účet (poplatok banky) .... € 1,10 s DPH
Variabilný symbol Vám bude poslaný formou e-mailu.

Nedoručené zásielky

1.Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez môjho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošlem zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávam v termíne 7 dní od odoslania správy.
2.Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujem k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
3.Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
4.Pokiaľ zákazník na výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujem. Zákazníka na storno objednávky upozorním. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zruším.
5.Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne predávajúceho a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z..
2.Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.
3.Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
1.kontaktovať ma, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
2.ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcií kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
- tovar nesmie byť použitý
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe
3.pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašlem prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
4.tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujem.
5.v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudem môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Ochrana osobných údajov zákazníkov

1.Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov.
2.Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.
3.Predávajúci rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail...), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.
4.Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu.
5.Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Zelenapani zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu a služieb.
6.Predávajúci sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje použijem výlučne k tomu, aby sme sa s Vami spojili s cieľom komplexne splniť Vaše požiadavky a potreby a neustále zlepšovať moje služby.
7.Predávajúci sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme, pokiaľ takáto skutočnosť nebude predmetom vzájomnej dohody pred uskutočnením obchodu.
8.Predávajúci môže použiť sporadicky osobné údaje alebo ich časť v súhrnnej forme výlučne pre potreby štatistických analýz, rozborov alebo správ, za podmienky, že z takto získaných dát nebude možné získať žiadne identifikačné osobné údaje konkrétnej osoby.
9.Predávajúci je nútený zverejniť nevyhnutnú časť Vašich osobných údajov prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.
10.Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. Predávajúci bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
11.Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.
12.Predávajúci uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a tieto sú chránené pred neoprávnenými zásahmi, najmä zneužitím alebo zverejnením spôsobom, ktorý je taxatívne stanovený v príslušnom vnútornom normatívnom právnom akte našej spoločnosti.
13.Ak máte záujem aktualizovať Vaše osobné údaje alebo sa chcete informovať komplexnejšie o ochrane osobných údajov u Zelenej pani, napíšte mi alebo ma kontaktujte.
14.Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené v internetovom obchode www.sashe.sk/ZelenaPani a týkajúce sa ochrany údajov.

Reklamačný poriadok internetovej predajne www.zelenapani.sk

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronické objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie